+31620132610
info@frankfokkensaim.nl

Bedrijfsbegeleiding

In de afgelopen jaren heb ik vaak situaties meegemaakt waarbij het fijn was dat ik met iemand kon sparren over situaties die zowel intern als extern speelden en waarbij ik een eerlijke terugkoppeling nodig had over de mogelijke oplossingen of kansen. Soms is dat dan een bevestiging, maar feedback kan ook weleens lastig en uitdagend zijn. Vanuit mijn rol kan ik je helpen om op een andere/nieuwe manier tegen situaties aan te kijken en daardoor de juiste afwegingen of keuzes te maken.

Aandachtsgebieden kunnen zijn:

 • Hoe is het gesteld met de communicatie binnen en buiten de organisatie.
 • Hoe is het gesteld het de verbindingen binnen de organisatiestructuur.
 • Formuleren van graadmeters om organisaties en processen te meten en te sturen.
 • Is de automatisering nog wel up-to-date.
 • Is je team nog steeds betrokken en enthousiast.
 • Is er een transparante en duidelijke communicatie in twee richtingen.
 • Zit de juiste persoon op de juiste plek.
 • Hoe hou je overzicht.
 • Hoe lopen ontwikkelings- en innovatieprocessen.
 • Zijn er interne of externe disputen of conflicten en hoe worden deze opgelost.
 • Is er behoefte om nieuwe bedrijven of afdelingen te ontwikkelen of op te zetten.
 • Hoe pakken we die integratie aan bij fusies en overnames.
 • Zijn er nieuwe verbindingen nodig tussen bedrijven voor samenwerkingen en/of fusies.
 • Hoe worden de verbeterprocessen opgezet en aangejaagd.
 • Heb je voldoende ondersteuning en advies bij bedrijfsovername of verkoop van je bedrijf.
  • Staat de organisatie gereed voor een overname.
  • Is er voldoende stabiliteit.
  • Is het klantenbestand representatief. 
  • Is de continu├»teit gewaarborgd voor de komende jaren.
  • Is er een duidelijk beeld van de afzet en de afzetgroei.
  • Wat zijn de prognoses en hoe hard zijn deze.
  • Etc.

Ik wil graag in contact komen met u, die hier ondersteuning bij kunnen gebruiken en een nieuwe impuls nodig hebben om de kansen weer te zien in de situatie waar u staat met uw bedrijf. 

Dit kan aan de hand van een kennismakingsgesprek waarbij we onderzoeken of er een juiste klik is en waarbij we gaan kijken op welke manier ondersteuning nodig is.